Μνημεία της Οίτης

Μνημεία της Οίτης

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: ο αρχαιολογικός χώρος της Πυράς Ηρακλέους

Η Οίτη είναι το μόνο βουνό της Στερεάς, πέραν του Παρνασσού, που φέρει έναν άξιο λόγου αρχαιολογικό χώρο στα εσωτερικά ανάγλυφά του: το μεγάλο ιερό της Πυράς του Ηρακλή, που βρίσκεται σε ύψωμα, στο οροπέδιο Καταβόθρα, βεβαίως όχι πολύ μακρυά από τα φυσικά οδικά περάσματα της περιοχής.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το κάστρο της Υπάτης

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το μεγάλο προϊστορικό νεκροταφείο που βρέθηκε στον ομαλό ώμο της Πάθαινας, κοντά στο Νεοχώρι.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Τυπικός κιβωτιόσχημος τάφος του νεκροταφείου στην Πάθαινα

Στην περίμετρο του συγκροτήματος ιδρύθηκαν αρκετές αρχαίες πόλεις, όπως η Υπάτη, η Δρυόπη και η Πίνδος. Στη βόρεια απόληξη του βουνού, κοντά στη Σπερχειάδα, άνθισε η βυζαντινή πόλη Διασέριανη, από την οποία δεν έχει διασωθεί παρά μόνο το όνομα και η κατά προσέγγιση θέση της.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το σωζόμενο τμήμα της αρχαίας αιτωλικής οχύρωσης στην Καστριώτισα

Πολύ περισσότερα είναι τα οχυρωματικά έργα στην Οίτη, όλα χτισμένα σε φυσικά οχυρές θέσεις (Κάστρο Ωριάς, Κάστρο Υπάτης) ή περάσματα (αιτωλική οχύρωση στην Καστριώτισα, οχύρωση της Ηράκλειας-Τραχίνα)

Φωτογραφίες και περιγραφές μνημείων της περιοχής της Οίτης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.