Μοναστήρια της Οίτης

Μοναστήρια της Οίτης

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το καθολικό της παλιάς μονής Ταξιαρχών, πάνω από το Κωσταλέξι

Η περιοχή της Οίτης, και ειδικά η πλευρά προς τη Λαμία και τα χωριά της, παρείχε ιδανικές συνθήκες για την ίδρυση και άνθιση μοναστικών κοινοτήτων: ένας πλούσιος κάμπος, μια ακμαία πόλη και ένα δραματικό ανάγλυφο με πολλές μυστηριακές τοποθεσίες, που προσφέρονταν για υπερφυσικές εξηγήσεις. Δεν είναι τυχαίο που τα δύο μεγαλύτερα μοναστικά συγκροτήματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλαδας, η μονή Δαμάστας - στο Καλλίδρομο, αλλά κοντά στην Οίτη - και η μονή Αγάθωνα, βρίσκονται εδώ.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το καθολικό της μονής Αγάθωνα

Η μονή Αγάθωνα είναι το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό μνημείο της Οίτης και ταυτόχρονα μια από τις πιο σημαντικές μονές της Κεντρικής Ελλάδας, συνυφασμένη με τις παραδόσεις και τα γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Στο κέντρο του μεγάλου φρουριακού αύλειου χώρου υψώνεται το καθολικό, ναός του αθωνικού τύπου, που χτίστηκε ανάμεσα στον 15ο με 16ο αιώνα.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το καθολικό της έρημης μονής Ταξιαρχών στο Μπράλο

Είναι γνωστές τουλάχιστον δύο μονές Ταξιαρχών στην Οίτη, και οι δύο έρημες από πολλές δεκαετίες. Η μία βρίσκεται πάνω από το Κωσταλέξη, κοντά στις Γραμμένες Σπηλιές, ενώ η άλλη στις κρυπτικές πτυχώσεις της βορεινής πλευράς του λαιμού που ενώνει την Οίτη με το Καλλίδρομο, στην περιοχή του Μπράλου. Και στις δύο περιπτώσεις, διατηρείται μόνο το καθολικό.

Στα νεώτερα χρόνια, σε μια πολύ χαρακτηριστική μυστηριακή τοποθεσία, στην έξοδο του φαραγιού του Γοργοπόταμου, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 3 μεγάλες μονές, η μονή Ανάληψης, η μονή Μεταμόρφωσης και η μονή Παναγιάς Γοργοεπηκόου.

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών της Οίτης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.