Πηγές και νερά της Ύδρας

Πηγές και νερά της Ύδρας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Ύδρα topoguide
Ύδρα topoguide: Τα Καλά Πηγάδια

Οι πηγές είναι ελάχιστες στην Ύδρα και η παρουσία τους έχει εντοπιστεί και αξιοποιηθεί με προσοχή.

Ύδρα topoguide
Ύδρα topoguide: Ο Προδέκτης

Η απάντηση των Υδραίων στην σπάνη των πηγαίων νερών είναι οι διάσπαρτες, μικρές και μεγαλύτερες στέρνες. Οι περισσότερες στέρνες είναι ακόμα εν χρήσει και το νερό είναι σχετικά καθαρό - αν και συνήθως όχι πόσιμο.

Ύδρα topoguide
Ύδρα topoguide: Το πηγάδι στα Καμίνια

Έτσι, η ύδρευση των νοικοκυριών και ο ποτισμός των ζώων γίνονταν - και σε κάποιο βαθμό γίνονται ακόμα - με τη βοήθεια του βρόχινου νερού που συγκεντρώνεται σε πολυάριθμες μικρές και μεγάλες κλειστές στέρνες, που μοιάζουν με πηγάδια.

Ύδρα topoguide
Ύδρα topoguide: Πηγάδια στα Καμίνια

topoguide Greece

Οδηγος της Υδρας

Φωτογραφίες και περιγραφές για σημεία συγκέντρωσης νερού στην Ύδρα περιλαμβάνονται στον οδηγό Ύδρα topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ύδρα περιλαμβάνεται στην ομάδα των νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Ύδρα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ύδρα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ύδρας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντάς τον από την ομάδα των Νησιών.

Περπατήστε στην Ύδρα και γνωρίστε τα μυστικά τους με τη βοήθεια του μοναδικού οδηγού για την περιοχή.
topoguide Greece