Epirus Trail: Πάπιγκο-Μονοδέντρι

Epirus Trail
Πάπιγκο-Μονοδέντρι

Η διαδρομή Μεγάλο Πάπιγκο-Μονοδέντρι είναι ένα από τα πιό ενδιαφέροντα και πιό πολυσύχναστα μονοπάτια της Ηπείρου και ολόκληρης της Ελλάδας. Συνδέει το Μεγάλο Πάπιγκο με το Μονοδέντρι μέσω της χαράδρας του Βίκου, έναν από τους πιό γνωστούς τουριστικούς και πεζοπορικούς πόρους της χώρας.

Epirus Trail: Στην κοίτη του Βίκου
Epirus Trail: Στην κοίτη του Βίκου
Πατήστε για μεγέθυνση

Η διαδρομή ξεκινά από την πλατεία του Μεγάλου Παπίγκου και κατηφορίζει το πολύ πατημένο και σαφές μονοπάτι προς τις Πηγές του Βοϊδομάτη.

Στο τμήμα αυτό το μονοπάτι είναι πολύ σαφές και πολυπατημένο, με μικρά, τοπικά προβλήματα διάβρωσης, η συσσώρευσης φερτών, κυρίως στις Πηγές του Βοϊδομάτη.

Epirus Trail topoguide: Πάπιγκο-Μονοδέντρι
Epirus Trail
Στη Χαράδρα του Βίκου
Περνάμε τον κοίτη του Βίκου και αφού αφήσουμε δεξιά μας τις Πηγές του Βοϊδομάτη, το ξωκλήσι της Παναγάις και το μονοπάτι προς το χωριό Βίκος (όλα κατάλληλα επισημασμένα), διασχίζουμε ένα ομαλό πλάτωμα και μπαίνουμε στη χαράδρα.
Το μονοπάτι κινείται συνεχώς στην ίδια πλευρά του ποταμού. Γενικά το μονοπάτι στον άξονα του Βίκου έχει καλή βατότητα και πλούσια σήμανση.
Epirus Trail topoguide: Πάπιγκο-Μονοδέντρι
Epirus Trail
Κοντά στο Μονοδέντρι
Νερό θα βρούμε στο Κλήμα, όπου έχει διαμορφωθεί ένας στοιχειώδης χώρος ανάπαυσης.

Φτάνοντας στη βάση της στενωπού που οδηγεί στο Μονοδέντρι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Σκάλα του Μονοδεντρίου, ένα εξαιρετικό καλντερίμι που με πολλούς ελιγμούς γίνεται σταδιακά μια ρηχή ρεματιά και μας οδηγεί στο πλάτωμα όπου βρίσκεται το Μονοδέντρι.

Επισημάνσεις και χρήσιμα

Βατότητα και δυσκολία

Epirus Trail: Πάπιγκο-Μονοδέντρι
Στη διαδρομή θα αντιμετωπίσουμε, εκτός του μεγάλου μήκους και της συνεπαγόμενης κόπωσης, μια σειρά από μικρά τεχνικά προβλήματα.

Κατ' αρχάς, το θέμα της πιθανής ολισθηρότητας ορισμένων περασμάτων κατά την υγρή περίοδο, καθώς και 2 σημεία με κάπως ασταθείς σάρες. Πρόκειται συνολικά για σε 6 θέσεις, που χρήζουν κάποιας προσοχής.

Το κυριότερο θέμα ωστόσο που πρέπει να έχει υπόψην του ο πεζοπόρος είναι η αναπόφευκτη δυσχέρεια στη ζεύξη ορισμένων διαβάσεων στις όχθες της χαράδρας όταν ο Βίκος κατεβάζει πολλά νερά.
Συγκεκριμένα, όλο το χειμώνα και μέχρι το τέλος της Άνοιξης, πρέπει να αναμένει κανείς να βρει καλυμένο το μονοπάτι σε τουλάχιστον δύο θέσεις. Από το Μάιο και μετά και όταν δεν έχει βρέξει πρόσφατα, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πέρασμα μέσα από το νερό (χωρίς τις μπότες). Ένα σχοινί 30-40 μ. και παρουσία έμπειρων συνοδών ή οδηγών μειώνει τον κίνδυνο.

Φτάνοντας κοντά στις Πηγές του Βοϊδομάτη, θα συναντήσουμε το μείζον θέμα της διαδρομής, δηλαδή τη διέλευση του άξονα του Βίκου, όταν ο ποταμός έχει νερά, δηλ. την άνοιξη ή μετά από κακοκαιρία. Το πρόβλημα επιδεινώνεται αν η κακοκαιρία ξεσπάσει όταν η ομάδα βρίσκονται μέσα στη χαράδρα (και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με παρέκλιση από τη διαδρομή και ανάβαση προς το χωριό Βίκος, αν η ομάδα κινείται προς τα κατάντι ή επιστροφή στο Πάπιγκο στην κατεύθυνση προς το Μονοδέντρι). Σε ξάθε περίπτωση, ΜΗΝ δοκιμάσετε να περάσετε το φουσκωμένο ποτάμι.
Epirus Trail: Πάπιγκο-Μονοδέντρι

Σήμανση

Πινακίδες και σημάδια

Epirus Trail: Πάπιγκο-Μονοδέντρι
Χωρίς να είναι ποιοτικά ανάλογη της σημασίας και δημοφιλίας της διαδρομής, η σήμανση είναι κανοποιητική.

Στο Μονοδέντρι και το Πάπιγκο υπάρχουν μεγάλες πινακίδες της διαδρομής με χάρτες. Σε όλες τις διακλαδώσεις υπάρχουν πινακίδες κατεύθυνσης. Τέλος, όλη η διαδρομή είναι καλά σημασμένη με κόκκινα σημάδια.
Epirus Trail topoguide

Οδηγός του Epirus Trail

Αναλυτική περιγραφή της διαδρομής Πάπιγκο-Μονοδέντρι, με μετρητικά στοιχεία, φωτογραφίες και άμεση σύνδεση με πολλά Σημεία Ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Epirus Trail topoguide.

Ο οδηγός Epirus Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως αγορά εντός εφαρμογής (in-app purchase) στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε την δωρεάν εφαρμογή topoguide Greece από το topoguide Greece από το Play Store της Google και στη συνέχεια να κάνετε την αγορά.

Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή topoguide Greece, προμηθευτείτε τον οδηγό Epirus Trail topoguide πατώντας εδώ την άμεση αγορά Epirus Trail topoguide.

Ο οδηγός Epirus Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Epirus Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Epirus Trail topoguide προσφέρει off-line λεπτομερείς χάρτες με όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον ορειβάτη. Πάνω στο μονοπάτι, κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, βοηθώντας τον πεζοπόρο να διατηρεί την πορεία του και να φτάσει στον προορισμό του ακόμα και κάτω από δυσμενείς συνθήκες.