Πεζοπορία στη Χελιδώνα

Χελιδώνα Χελιδώνα Χελιδώνα Χελιδώνα Χελιδώνα

Η Χελιδώνα είναι ο ένας από τους δύο φύλακες της κοιλάδας του Καρπενησιώτη. Με το κατοπτρικό αδερφό βουνό, την Καλιακούδα, αποτελούν τα αιχμηρά λείψανα του ενιαίου όγκου που κατέτμησαν τα ρήγματα και ο Καρπενησιώτης. Η κορυφή της (1974 μ.) ενώνεται άμεσα με τους όγκους των Αγράφων μέσω μιας μακρύτατης ράχης.

Στο μικρό αυτό οδηγό έχουμε εντάξει τέσσερεις βασικές πορείες, την κλασική ανάβαση στην κορυφή, την αέρινη κόψη των Αηλιάδων και τα παλιά μονοπάτια προς Κάτω Καρίτσα και Μεγάλο Χωριό.