Ορχιδέες της Μάνης

Ορχιδέες της Μάνης

Φωτογραφίες και κείμενο: Τ. Αδαμακόπουλος

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Orchis anthropophora

Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση - από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τη βάση των αλπικών κορυφών του Ταϋγέτου -, η συνακόλουθη ποικιλία βιοτόπων, ο μακραίωνος αλλά ήπιος χαρακτήρας της ανθρωπογενούς παρέμβασης και τέλος η μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, χαρίζουν στη Μάνη έναν μεγάλο πλούτο ειδών ορχιδέας.

Από διάφορους ερευνητές αναφέρονται πάνω από 30 είδη ορχιδεών, με πιο διαδεδομένα τα κοινά είδη των γενών Orchis και Ophrys, μερικά μέλη των γενών Anacamptis, Neotinea, Neottia και Cephalanthera, το πρόωρο Himantoglossum robertianum και τα Serapias bergonii, S. orientalis και S. lingua.

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Orchis anatolica

Περισσότερες πληροφορίες και μια ενδεικτική χαρτογράφηση των ειδών, κυρίως σε σχέση με τις πορείες που μπορεί να κάνει ο φυσιοδίφης στον όμορφο αυτόν τόπο, δίνονται στα τέσσερα επιμέρους κεφάλαια για τις Ορχιδέες της Αβίας, τις Ορχιδέες της Καρδαμύλης, τις Ορχιδέες της Αρεόπολης και τέλος τις Ορχιδέες του Ταινάρου.

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Ophrys scolopax subsp. cornuta

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών ορχιδέας της Μάνης περιλαμβάνονται στις εφαρμογές Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Και οι τέσσερις πιο πάνω εφαρμογές είναι διαθέσιμες ως αγορές μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.

Οι τέσσερις αυτές περιοχές είναι επίσης διαθέσιμες ως αγορές μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).