Σπήλαια και βάραθρα στη Κεφαλονιά

Σπήλαια και βάραθρα στη Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά τα βάραθρα και σπηλαιοβάραθρα λέγονται "γρούσπες" (ή "βρούσπες") και ειδικότερα το βύθισμα που δεν κρατά νερό, λέγεται ξερογρούσπι (ή ξεροβρούσκι). Τέτοιοι σχηματισμοί υπάρχουν πολλοί, ειδικά στην περιοχή της Σάμης, όπως η Ζερβάτη, τα σπήλαια Χοιριδόνι και Σωτήρα (που συνδέονται μέσω ενός σιφονιού μήκους 190 μ.), το βάραθρο Αγία Ελεούσα, το Αγγαλάκι (75 m), οι Άγιοι Θεόδωροι (70 m), το βάραθρο Ξερογρούσπι (ή Τρύπα Αγγελάτου) στο Θρόγανο, η Βρούσπα (ή Ξεροβρούσκι) επίσης στο Θρόγανο, η Γρούσπα στα Ραζάτα και η Γρούσπα στην ερειπωμένη Μονή Αγίου Νικολάου.
Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η Μελισσάνη, η Δρογκαράτη και το Αγγαλάκι (που βρίσκονται σε έναν φυσικό άξονα, αναπτύσσονται σε υψόμετρο 40-50 μέτρα και φτάνουν σε βάθος έως και 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας) πιθανόν να συνδέονται μεταξύ τους μέσα από υπόγειους θόλους και διαδρόμους.

Φωτογραφίες και περιγραφές των κυριότερων σπηλαίων και βαράθρων της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.