Παραλίες της Κεφαλονιάς

Παραλίες της Κεφαλονιάς

Φωτογραφίες και περιγραφές των παραλιών της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.