Πεζοπορία στον Κουλούκωνα

Κουλούκωνας Κουλούκωνας Κουλούκωνας Κουλούκωνας Κουλούκωνας

Ο Κουλούκωνας και η ευρύτερη περιοχή
Το ορεινό συγκρότημα του Κουλούκωνα (αρχαία Ταλλαία Όρη, από το όνομα του μυθικού χάλκινου γίγαντα Τάλω) συντίθεται από γυμνούς, απόκτημνες κορυφές που αποτελούνται από πλακώδεις ασβεστόλιθους.
Ο πυρήνας του συγκροτήματος έχει δύο, σχεδόν ισοϋψεις, αντικρυστές κορφές, τον Κουτσοτρούλο (1084 μ) και τον Τίμιο Σταυρό (1076 μ). Μια θάλασσα από μιρότερες κορυφές, και ανάμεσά τους κοιλάδες και μικρά οροπέδια, καταλαμβάνουν το χώρο από το Μελιδόνι μέχρι τις Σίσσες.
Στα βόρεια της ψηλότερης κορυφής φωλιάζει σε μια κρυπτική λεκάνη η μονή Βωσάκου, προστατευμένη πίσω από φρουριακό περίβολο. Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στον Τίμιο Σταυρό. Ο πρώτος κατά χώρον ναός χτίστηκε το 1195.

Στο συγκρότημα του Κουλούκωνα έχουμε χαρτογραφήσει δύο διαδρομές, στις δύο ψηλότερες κορυφές: την ανάβαση στον Κουτσοτρούλο και την ανάβαση στον Τίμιο Σταυρό. Στη χαμηλότερη υψομετρική ζώνη, υπάρχουν πολλές άλλες μικρότερες συνδετικές πορείες ανάμεσα στα χωριά και τη μονή Βωσάκου.