Μοναστήρια της Λίμνης Πλαστήρα

Μοναστήρια της Λίμνης Πλαστήρα

Η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα έχει την ιδιομορφία να γειτνιάζει με έναν πλούσιο κάμπο και ταυτόχρονα να προσφέρει ικανοποιητική φυσική προστασία και εύκολη υποχώρηση προς τα απάτητα Άγραφα. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την ίδρυση, από τα μέσα βυζαντινά χρόνια, μεγάλων μοναστηριών, δηλαδή συγκροτημάτων που λειτουργούσαν ως οικονομικοί και πνευματικοί πόλοι, πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η κοινωνική ανέλιξη της εγγύς πεδινής ζώνης. Το μοναδικό, βεβαιωμένο, μοναστήρι της βυζαντινής περιόδου είναι η μονή Κορώνης, ενώ στην πρώιμη Τουρκοκρατία άνθησαν οι μονές Πέτρας, Παναγίας Πελεκητής, Αγίου Παντελεήμονα στη Νεράιδα (που τότε δεν υφίστατο ως χωριό), η μονή Μεταμορφώσεως στο Καταφύγι και η μονή Μεταμορφώσεως στην Καρύτσα.

Λίμνη Πλαστήρα topoGuide
Λίμνη Πλαστήρα topoGuide: Η μονή Παναγίας Πελεκητής

Η μονή Παναγίας Πελεκητής συγκροτήθηκε κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα, ενώ οι αγιογραφίες των ναών είναι του 17ου αι. Το όνομα Πελεκητή σχετίζεται με την διαμόρφωση της θέσης μέσα στους γκρεμούς της πλαγιάς. Η μονή είχε έντονη οικονομική και πνευματική παρουσία στη Δυτική Θεσσαλία.

Λίμνη Πλαστήρα topoGuide
Λίμνη Πλαστήρα topoGuide: Το καθολικό της μονής Πέτρας

Η μονή Πέτρας είναι κτισμένη σε ωραία, ομαλή τοποθεσία ανατολικά του οροπεδίου της Νεβρόπολης. Οφείλει την προσωνυμία της σε κοντινό βράχο που σχηματίζει χαμηλή βραχοσκεπή και όπου κατά την παράδοση ασκήτεψαν οι πρώτοι μοναχοί της περιοχής. Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ανήκει στον τετρακιόνιο αθωνίτικο τύπο με αβαθείς κόγχες και ευρύχωρο νάρθηκα. Με βάση τα μορφολογικά στοιχεία του χρονολογείται στα μέσα του 16ου αι.

Λίμνη Πλαστήρα topoGuide
Λίμνη Πλαστήρα topoGuide: Η μονή Κορώνης

Η μονή Κορώνης ιδρύθηκε στις αρχές του 12ου αἰώνα (το 1123). Ως κτήτορας της μονής αναφέρεται ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κομνηνὸς Β΄.
Το σημερινό καθολικό, αφιερωμένο στο Γενέθλιο της Θεοτόκου, είναι τρίκογχος τετρακιόνιος ναός του 16ου αι. με δωδεκάπλευρο τρούλου. Εσωτερικά ο ναός φέρει πλούσια εικονογράφηση με έργα τεχνοτροπίας της Κρητικής Σχολής.
Η μονή Κορώνης αναβίωσε πρόσφατα και λειτουργεί υπό τη φροντίδα μικρής αδερφότητας. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και εορτάζει και στις 4 Δεκεμβρίου, στη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ, που υπήρξε ηγούμενός της.

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές των μοναστηριών της Λίμνης Πλαστήρα και των Ανατολικών Αγράφων περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Λίμνη Πλαστήρα topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.