Οδηγός στα γεωλογικά μνημεία της Ελλάδας

Coming soon !


Η εφαρμογή Γεωλογικά μνημεία της Ελλάδας είναι ένας πρωτοποριακός οδηγός για την αναζήτηση, την αναγνώριση και κατανόηση των γεωλογικών θησαυρών της Ελλάδας. Η εφαρμογή περιέχει λεπτομερείς χάρτες με τις θέσεις 200 γεωτόπων και ένα μηχανισμό για την ταχεία αναζήτησή τους, με βάση είτε την περιοχή, είτε τον τύπο γεωτόπου.