Μεγάλες διαδρομές / Menalon Trail

Menalon Trail, 75 km, 8 ημέρες


ΤΟ Menalon TrailPorto Website Template

Το πρώτο πιστοποιημένο κατά ERA μονοπάτι στην Ελλάδα

Η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα της μεθοδολογίας και της σημασίας του LQT έγινε από τη συντονίστρια του δικτύου Liane Jordan το Δεκέμβριο του 2013 στο Λιτόχωρο. Με βάση τα στοιχεία της παρουσίασης, μια ομάδα εθελοντών από τη Γορτυνία με συντονιστή το Γιάννη Λαγό, από τη Στεμνίτσα, υπέβαλε την υποψηφιότητα υπό τον τίτλο Menalon Trail.
Η ομάδα του Menalon Trail προχώρησε σταθερά στις πρώτες εργασίες και γρήγορα δημιουργήθηκε επί χάρτου η πρόταση της διαδρομής, ως μια μεγάλη ορεινή πεζοπορία μήκους 75 χλμ. στη Γορτυνία που διατρέχει το φαράγγι Λούσιου ποταμού, τα δυτικά ανάγλυφα του Μαινάλου, την κοιλάδα του Μυλάοντα ποταμού και τα ΝΑ ανάγλυφα των Γορτυνιακών Βουνών. Η διαδρομή αξιοποιεί τμήματα του δικτύου μονοπατιών που σχεδίασε και σηματοδότησε εν μέρει ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ) λίγα χρόνια πριν, και σε πολλά νέα μονοπάτια, που εντοπίστηκαν και καθαρίστηκαν από την τοπική ομάδα και πολλούς εθελοντές των αφορώμενων χωριών. Τα μονοπάτια αυτά οργανώθηκαν σε μια νέα σειριακή δομή και σηματοδοτήθηκαν συστηματικά από τους τοπικούς συνεργάτες και τους εθελοντές, με τη συμμετοχή του ΣΑΟΟ. Στη φάση αυτή δημιουργήθηκε και το διακριτικό σήμα της διαδρομής από τη Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας , το οποίο εντυπώθηκε σε όλα τα πλακίδια σήμανσης.
Με βάση την επάρκεια της πρότασης σε ότι αφορά τα κριτήρια κορμού (μήκος, εξυπηρετήσεις κλπ), η υποψηφιότητα του Menalon Trail έγινε δεκτή από την ERA και το Μάϊο του 2014 ήρθε η τεχνική ομάδα από τη Γερμανία για το πρώτο στάδιο, το σεμινάριο κατάρτισης των τοπικών 8 υπευθύνων, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η χρηματοδότηση του σεμιναρίου έγινε με χορηγία του Ιδρύματος Χ.Β. Ρούνιου από τη Στεμνίτσα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η τοπική ομάδα προχώρησε στον εντοπισμό, καθαρισμό μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης παλιών ημιονικών δρόμων και στη σήμανσή τους. Μέχρι το σημείο αυτό, όλες οι εργασίες έγιναν είτε εθελοντικά, είτε με την οικονομική στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και συλλόγων. Με οριστικοποιημένη πλέον τη χάραξη και τη σήμανσή του, το Menalon Trail είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ορεινή διαδρομή που περνά από τους οικισμούς Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο και Λαγκάδια και όλα τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία τους, ενεργοποιώντας ολόκληρη την τουριστική υποδομή και τις υπηρεσίες της Γορτυνίας. Ο κορμός του Menalon Trail διασυνδέεται με ένα απέραντο παράπλευρο δίκτυο μονοπατιών, προσφέροντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης τόσο της πεζοπορίας στη Γορτυνία, όσο και της ίδιας της Γορτυνίας
Τον Οκτώβριο του 2014 και ενώ το μονοπάτι έχει οριστικοποιηθεί επί τους εδάφους, ανατίθεται στην εταιρεία AnaDigit η αποτύπωσή του και η υποστήριξη του φακέλου τεκμηρίωσης. Η AnaDigit ανέπτυξε ειδικές εφαρμογές για την αυτοματοποιημένη ανάλυση της βατότητας, της ποικιλότητας, της δυσκολίας, της όχλησης και άλλων παραμέτρων, με σκοπό τη σύνταξη αδιαμφισβήτητων χαρτών και πινάκων. Πιό κάτω έχει αναρτηθεί ένας από τους χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν, που απεικονίζει 4 από τα κριτήρια: κατηγορία μονοπατιού (κριτήρια Α1-Α4), υποκατηγορία Ατραπών (κριτήριο Α5 μέσα στα μονοπάτια των κριτηρίων Α1-Α3), ποικιλότητα τοπίων (κριτήριο Α11, με βάση το ILOT 2012), ζώνη όχλησης (με μια βάση τοπολογία buffer με τις τυπικές ακτίνες που αναφέρονται στο κριτήριο Α12). Porto Website Template Στη φάση αυτή, εκκινεί ο σχεδιασμός των πινακίδων ενημέρωσης και προσανατολισμού, τον οποίο αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να χρηματοδοτήσει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με τη χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη. Για την δημιουργία των πινακίδων προσανατολισμού η AnaDigit ανέπτυξε μια διαδικτυακή εφαρμογή σύνθεσης πινακίδων σήμανσης, που αυτοματοποιεί τη διαδικασία υπολογισμών και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών του έργου (συντονιστής, τοπική ομάδα εθελοντών, ΣΑΟΟ, ΕΛΛΕΤ). Ο υπολογισμός των αποστάσεων και χρονοαποστάσεων έγινε αυτόματα με ειδικό αλγόριθμο που εκτιμά το χρόνο από το μήκος, την κλίση και την κατηγορία κάθε ευθύγραμμου τμήματος του μονοπατιού. Η εφαρμογή αυτή δημιουργεί και τα τελικά αρχεία εκτύπωσης, αποτρέποντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Porto Website Template Porto Website Template Porto Website Template
Η όλη εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την σύνθεση των πινακίδων είναι αυτή. Μόνο η θέαση των πινακίδων είναι ενεργοποιημένη στην έκδοση αυτή, η επεξεργασία και εξαγωγή απαιτεί ειδική άδεια πρόσβασης.
Οι 84 πινακίδες κατασκευάστηκαν με αυτοκόλλητο βινυλίου επί φύλλου αλουμινίου 1.5 mm. Τοποθετήθηκαν σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 1.82m, ένα τμήμα 40cm εντός του εδάφους.
Porto Website Template Porto Website Template
Μετά την τοποθέτηση των πινακίδων προσανατολισμού στο πεδίο και με βάση όλα τα παραπάνω συμπληρώθηκε ο φάκελος της υποψηφιότητας, όπου φαινόταν καθαρά ότι πληρούνται τα 41 μετρητικά, ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια του συνόλου και των επιμέρους τμημάτων και απεστάλη στην ERA.
H τεχνική ομάδα της ERA αποτελούμενη από τους Liane Jordan (γεωγράφο) και Dirk Zimmermann (δασολόγο) επανήλθε για 4 ημέρες στη Γορτυνία και έλεγξε ενδελεχώς όλη τη διαδρομή του Menalon Trail. Εξακριβώθηκε ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται ικανοποιητικά και υπεδείχθησαν οι απαραίτητες συμπληρώσεις για την τελική έγκριση και πιστοποίησή του. Κατόπιν τούτου, από την ομάδα του Menalon Trail συνετάχθη τεχνική έκθεση με βάση την οποία και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος Γορτυνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου) αντιμετωπίστηκαν άμεσα οι ελλείψεις αυτές.
Τα εγκαίνια του Menalon Trail, παρουσία της προέδρου της ERA, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών και των τοπικών φορέων, έγιναν στις 31 Μαίου 2015 και το μονοπάτι προτείνεται πλέον επίσημα στους ευρωπαίους πεζοπόρους ως μια συνεκτική, ενδιαφέρουσα και ασφαλής ορεινή περιπέτεια. Ήδη η ERA παρουσίασε το Menalon Trail στις αρχές Μαρτίου 2015 στην ITB, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, ως ένα επιτυχημένο project της, ενώ στις 4-6 Σετεμβριου 2015 η ομάδα του Menalon Trail μετέχει στην παγκόσμια έκθεση πεζοπορικού τουρισμού Tour Natur.
Περισσότερα στοιχεία για το Menalon Trail θα βρείτε στην ιστοσελίδα menalontrail.eu.