Leading Quality Trails

Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα: η δημιουργία πιστοποιημένων από την ERA πεζοπορικών διαδρομών

H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (ERA) βοηθά τοπικές οργανώσεις να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές και τις πιστοποιεί ως προς την ποιότητα, τεχνική επάρκεια, ασφάλεια και αξιοπιστία


Leading Quality TrailsPorto Website Template

Πιστοποίηση Μονοπατιών Leading Quality Trails – Best of Europe

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (ERA) εντάσσει τα καλύτερα δίκτυα μονοπατιών στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Μονοπατιών Κορυφαίας Ποιότητας (Leading Quality Trails).

 • Τι είναι ένα Πιστοποιημένο Μονοπάτι Leading Quality Trails – Best of Europe
  Το πιστοποιητικό Leading Quality Trails – Best of Europe είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητας, τεχνικής επάρκειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απονέμει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association, ERA) σε δίκτυα μονοπατιών που αθροίζουν πάνω από 50 χλμ σειριακά, παρέχουν επαρκή υποδομή και πληρούν κριτήρια ποικιλότητας, ασφάλειας και εξυπηρετήσεων. Το πιστοποιητικό αυτό κάνει τα δίκτυα αυτά πολύ πιό ελκυστικά στα μέλη των εθνικών ομοσπονδιών πεζοπόρων 33 κρατών της Ευρώπης, που αριθμούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μιά μεθοδολογία που συνέταξε πριν από 12 χρόνια η Γερμανική Ομοσπονδία Πεζοπορίας και υιοθετήθηκε απο την ERA. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί μόλις 6 δίκτυα σε όλη την Ευρώπη.
 • Υποβολή υποψηφιότητας και εκπαίδευση
  Αρχικά, η ενδιαφερόμενη ομάδα ή φορέας (φορέας τουριστικής ανάπτυξης, φορέας διαχείρισης, σύλλογος κλπ) επικοινωνεί με την ERA για την εκκίνηση της διαδικασίας πιστοποίησης. Αμέσως μετά, η ERA οργανώνει ένα 3ήμερο σεμινάριο για την τοπική ομάδα που θα υλοποιήσει το μονοπάτι στην περιοχή. Η εκπαίδευση εστιάζει σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα θετικά και τα λιγότερο θετικά στοιχεία του μονοπατιού, πάνω στα οποία θα βασιστεί η αξιολόγηση, και δίνει λύσεις για την αναβάθμισή τους.
  Η τοπική ομάδα συλλέγει τις πληροφορίες, μελετά και οργανώνει το δίκτυο και υποβάλει τον φάκελο αξιολόγησης, που αποτελείται από χάρτες, πίνακες και φωτογραφίες, με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η επάρκεια του δικτύου σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Μετά την υποβολή του φακέλου Αξιολόγησης, μια επιτροπή της ERA έρχεται στην περιοχή για ένα διήμερο έλεγχο των κριτηρίων. Αν ο έλεγχος καταλήξει σε θετικό πόρισμα, το μονοπάτι παίρνει το χαρακτηρισμό Leading Quality Trails (Μονοπάτι Κορυφαίας Ποιότητας). Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, αλλά θεωρηθεί οτι μπορούν να συμπληρωθούν, η πιστοποίηση αναβάλεται και ζητείται συμπληρωματικός φάκελος με τεκμήρια υλοποίησης των προταθέντων παρεμβάσεων. Αν τέλος το δίκτυο εμφανίζει εγγενείς αδυναμίες να πιστοποιηθεί, η υποψηφιότητα απορρίπτεται ή η διαδικασία αναστέλλεται.
  Η διάρκεια της ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία χρόνια. Μετά από αυτήν την περίοδο, η κατάσταση του μονοπατιού πρέπει να αξιολογηθεί ξανά, οπότε και θα πρέπει να διαπιστωθούν βελτιώσεις και εξελίξεις στην όλη υποδομή.
 • Φορέας αξιολόγησης
  Η ERA έχει εξουσιοδοτήσει την Γερμανική Ομοσπονδία Πεζοπορίας (Deutscher Wanderverband Service Ltd.) για την εφαρμογή του προγράμματος πιστοποίησης.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
  Ο φορέας διαχείρισης του μονοπατιού δεσμεύεται ότι η λειτουργία και η διαχείριση του μονοπατιού υιοθετούν την περιβαλλοντική νομοθεσία και ρυθμίσεις, ειδικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (εθνικοί δρυμοί, υγρότοποι κλπ).
 • Συντήρηση
  Ο φορέας διαχείρισης του μονοπατιού δεσμεύεται ότι στη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης θα διατηρεί σε άριστη κατάσταση το δίκτυο και τις υποδομές του μονοπατιού. Πρέπει να συντάσονται περιοδικές επιθεωρήσεις της υποδομής και να αποστέλλονται στην ERA. Ειδικά η σήμανση πρέπει να διατηρεί τα πρότυπα που έχει υιοθετήσει η ERA (Bechyne/ Czech Republic, 2004).
 • Διάρκεια
  Η ισχύς της πιστοποίησης αρχίζει με την ημέρα της απονομής της και διαρκεί 3 χρόνια.
 • Συνεργασία
  Όλοι οι φορείς και ομάδες που έχουν κοινωνική ή οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του μονοπατιού, όπως οι δασικές και άλλες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ομάδες τουριστικών συμφερόντων, ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι, ιδιοκτήτες αφορώμενων εκτάσεων και τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία από τα αρχικά στάδια.

Κριτήρια αξιολόγησης για τo Leading Quality Trails

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΧΛΜ
Τύπος υποστρώματος
A1. Φυσικό μονοπάτι: φυσικά, μη διανοιγμένα μονοπάτια, χωρίς τενικά έργα στήριξης. Στην ελληνική πραγματικόττηα αντιστοιχούν σε όλα τα είδη καλντεριμιού (χωρίς κονία), απλά χωμάτινα μονοπάτια και ατραπούς. Αποτελούν την πλέον ευχάριστη και ευκολότερη κατηγορία βατότητας. Το ελάχιστο αποδεκτό μήκος είναι 1000μ. Μέχρι τα 1000μ παίρνει 1 μονάδα, μετά τα 2000μ παίρνει 2 μονάδες.
A2. Διαμορφωμένα μονοπάτια: Μονοπάτια διανοιγμένα με μηχανικά μέσα ή υποστηριζόμενα με τεχνικά μέσα αλλά όχι επιστρωμένα. Χωρίς όριο.
A3. Δύσκολα αλλά βατά μονοπάτια: διαβρωμένα τμήματα μονοπατιών, σάρες, επικλινή αταθή τμήματα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 300μ
A4. Επιστρωμένα μονοπάτια: Τσιμεντόδρομοι, άσφαλτοι, καλντερίμι οικισμού με κονία, τσιμεντένια ή επιστρωμένα σκαλιά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 500μ
A5. Ατραπός. Το ελάχιστο συνολικό αποδεκτό μήκος είναι 500μ. Μέχρι τα 1500μ παίρνει 1 μονάδα, μετά τα 1500μ παίρνει 2 μονάδες.
A51 Υποκατηγορία του 1+2+3 που πρέπει να επισημανθεί: τμήματα των 1, 2 & 3 που έχουν πλάτος < 1 μ.
A52 Υποκατηγορία του 1+2+3 που πρέπει να επισημανθεί: μονοπάτι με τεχνητά ασφαλιστικά μέσα
A6. Κεντρικοί δρόμοι: κάθε είδος δρόμος με έντονη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων μη προστατευμένων διαβάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 50μ.
A7. Παράλληλα με οχλούμενους δρόμους: Κάθε μονοπάτι που απέχει λιγότερο από 10 μ. από το άκρο κεντρικού δρόμου (με την πιό πάνω έννοια) θεωρείται οχλούμενο. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 300μ.
Σήμανση
A8. Πλακίδια: Υιοθέτηση του εθνικού ή τοπικού συστήματος σηματοδότησης σε ότι αφορά τον τρόπο και τα σύμβολα σήμανσης, εφόσον καλύπτει τις προδιαγραφές της ERA (Bechyne/ Czech Republic, 2004). Πρέπει να είναι πλήρης, χωρίς κενά, με σωστό προσανατολισμό και χωρίς λάθη.
A9. Πινακίδες προσανατολισμού.
A10. Δίκτυο μονοπατιών.

Τοπίο και φύση
A11. Ποικιλία τοπίου. Τουλάχιστον 3 διακριτοί τύποι τοπίου, με ελάχιστο μήκος διαδρομής 100μ. Μήκος διαδρομής 100μ σε μια ακμή ανάμεσα σε δύο τοπία (εκ των οποίων το ένα είναι νέος τύπος) μετράει ως νέο τοπίο.
A12. Απουσία όχλησηςΤουλάχιστον 1000μ της διαδρομής των 4χλμ πρέπει να είναι ελεύθερα όχλησης από θορύβους μηχανών και κυκλοφορίας. Τυπικές ακτίνες όχλησης είναι τα όρια των οικισμών, 100μ απόσταση από κεντρικό άσφαλτο και 50μ απόσταση από δευτερεύοντα άσφαλτο βασικής σύνδεσης
A13. Ελκυστικά φυσικά τοπία. Τουλάχιστον ένα φυσικό τοπίο ή γεωμορφή, δασική μορφή, παράκτια διαμορφώση ή βραχώδη σχηματισμό που ξεχωρίζουν μέσα στο λοιπό τοπίο. Αν είναι περισσότερα από ένα μετράνε ως 2 πόντοι.
A14. Φυσικό νερό. Τουλάχιστον ένα σημείο μόνιμης παρουσίας επιφανειακού νερού, όπως ποτάμια, ρέματα συνεχούς ροής, πηγάδια, λίμνες, λούτσες κλπ. Αν είναι περισσότερα από ένα μετράνε ως 2 πόντοι.
A15. Θέσεις φυσικής αισθητικής αξίας. Τουλάχιστον ένα σημείο φυσικής αισθητικής αξίας όπως κορυφές, φαράγγια, μεγάλοι βράχοι, σπηλιές, καταρράκτες, κηρυγμένες θέσεις φυσικής κληρονομιάς. Αν είναι περισσότερα από ένα μετράνε ως 2 πόντοι.
A16. Θέσεις εντυπωσιακής πανοραμικής θέας. Τουλάχιστον ένα σημείο από όπου ο περιπατητής έχει τουλάχιστον 45 μοίρες γωνία θέασης του τοπίο και για μήκος τουλάχιστον 2000μ. Η παράμετροι ορατότητας της θέσης πρέπει να είναι εγγυημένες για τουλάχιστον 3 χρόνια (κάλυψη από δέντρα, θάμνους κλπ). Αν είναι περισσότερα από ένα μετράνε ως 2 πόντοι.

Πολιτισμός
A17. Ενδιαφέροντα αστικά τοπία. Τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον αστικό στοιχείο (παλιά αστικά κέντρα, παραδοσιακά αγροτικά χωριά, αντιπροσωπευτικά κτίρια και δημόσιοι χώροι).
A18. Στοιχεία τοπικού πολιτισμού. Τουλάχιστον δύο πολιτισμικά ή/και ιστορικά στοιχεία τοπικής ή περιφερειακής σημασίας.
A19. Εθνικά μνημεία. Τουλάχιστον ένα εθνικό μνημείο (κάστρα, ακροπόλεις, βυζαντινά μοναστήρια, άλλα κηρυγμένα μνημεία).

Ανθρωπογενές περιβάλλον
A20. Χώροι έντασης δραστηριοτήτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη διαδρομή 300μ μέσα από ζώνες οργανωμένης δόμησης, βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, βιολογικοί καθαρισμοί.
A21. Εξυπηρετήσεις. Τουλάχιστον ένα σημείο προμήθειας τροφίμων (ανοιχτό από το μεσημέρι, τουλάχιστον 5 μέρες την εβδομάδα).
A22. Πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς. Τουλάχιστον ένα σημείο πρόσβασης σε δημόσιο ή ιδιωτιό δίκτυο μεταφοράς με συχνότητα δρομολογίων ανά 2 ώρες.
A23. Χώροι αναψυχής. Τουλάχιστον δύο σημεία οργανωμένα ανάπαυσης με υποδομή (παγκάκια ή τραπέζια πικ-νικ ή ψησταριά ή καταφύγιο ανάγκης κλπ)

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Β1. Ασφάλεια: σε όλα τα ημερήσια τμήματα, οι όροι αφάλειας πρέπει να εναρμονίζονται με την εθνική νομοθεσία και ρυθμίσεις.
Β2. Δυσκολία: Εύκολο, μέτρια δύσκολο, απαιτητικό, πολύ δύσκολο.
Β3. Ενημέρωση επισκεπτών: παροχή πληροφοριών για το μονοπάτι στις πύλες εισόδου, την υποδοχή, τους χώρους στάθμευσης.
Β4. Διαμονή και εστίαση (ξενοδοχεία, ξενώνες, κάμπινκ, μεταφορά αποσκευών, εστιατόρια, ταβέρνες). Σε όλες τις αφετηρίες και τους τερματισμούς των ημερήσιων τμημάτων πρέπει να υπάρχουν εξυπηρετήσεις διαμονής και εστίασης ή συνεχώς διαθέσιμος τρόπος μεταφοράς.
Β5. Πρόσβαση ιδιωτικών χώρων: Η πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους (συνήθως προστατευμένοι με πόρτες, περιφράξεις, φράκτες, τοίχους κλπ) πρέπει να είναι διασφαλισμένη από τις 9.00 έως τις 17.00 κάθε ημέρας.

C. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Κεντρικό κριτήριο είναι το κριτήριο του συνολικού μήκους. Το μονοπάτι πρέπει να προσφέρει μια πεζοπορία τουλάχιστον 5 τυπικών ημερήσιων τμημάτων και να έχει συνεχή διαδρομή μεγαλύτερη ή ίση με 50 χλμ. Η ERA εξετάζει θετικά προτάσεις δικτύων που κερματίζονται από φυσικά όρια αλλά διασυνδέονται πάγια με δημόσια μεταφορικά μέσα (πχ. ένα μικρό/μεσαίο ελληνικό νησί δύσκολα δίνει συνεχόμενη πορεία 50χλμ, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με άλλο γειτονικό νησί, εφόσον υπάρχει σταθερή σύνδεση με πλοίο).
C1. Φυσικά μονοπάτια: τουλάχιστον το 35% του συνολικού μήκους του μονοπατιού πρέπει να είναι φυσικό μονοπάτι (μονοπάτια του κριτηρίου A1). Στο μήκος αυτό μπορεί να προσμετρηθεί και το 50% του μήκους των τεχνητά ασφαλισμένων μονοπατιών (κριτήριο A52).
C2. Δύσκολα αλλά βατά μονοπάτια: το συνολικό μήκος του κριτηρίου A2 δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% του όλου μήκους του μονοπατιού και να μην έχουν συνεχές μήκος πάνω από 1500 μ.
C3. Επιστρωμένες επιφάνειες: το συνολικό μήκος του κριτηρίου A4 δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του όλου μήκους του μονοπατιού και να μην έχουν συνεχές μήκος πάνω από 3000 μ.
C4. Κεντρικοί δρόμοι: το συνολικό μήκος του κριτηρίου A6 δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του όλου μήκους του μονοπατιού και να μην έχουν συνεχές μήκος πάνω από 300 μ.
C5. Παράλληλα με οχλούμενους δρόμους: το συνολικό μήκος του κριτηρίου A7 δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του όλου μήκους του μονοπατιού και να μην έχουν συνεχές μήκος πάνω από 3000 μ.
C6. Σήμανση: Όλο το μήκος του μονοπατιού πρέπει να είναι σημασμένο.
C7. Ποικιλότητα: τουλάχιστον 2 αλλαγές τοπίου ανά 8 χλμ.
C8. Πρόσληψη αισθητικών και πολιτισμικών στοιχείων: τουλάχιστον 4 μονάδες των κριτηρίων A13 έως A19 ανά 8 χλμ.
C9. Χώροι έντασης δραστηριοτήτων: το συνολικό μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του όλου μήκους του μονοπατιού και να μην έχουν συνεχές μήκος πάνω από 3000 μ.
C10. Ενημέρωση επισκεπτών (στην αρχή και το τέλος του μονοπατιού): τουλάχιστον από μία μεγάλη κεντρική πινακίδα αναλυτικών πληροφοριών για το μονοπάτι, σε 2 γλώσσες (την τοπική και αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά).
C11. Μετακίνηση (από/προς την στην αρχή και το τέλος του μονοπατιού από δημόσια μέσα μεταφοράς ή συμφωνημένο δίκτυο ταξί): τουλάχιστον 2 δρομολόγια την ημέρα.

ΤΟ Menalon TrailPorto Website Template

Το πρώτο μονοπάτι στην Ελλάδα που έφτασε στο στάδιο της πιστοποίησης

Η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα της μεθοδολογίας και της σημασίας του LQT έγινε από τη συντονίστρια του δικτύου Liane Jordan το Δεκέμβριο του 2013 στο Λιτόχωρο. Υπήρχαν ήδη δύο υποψηφιότητες, της Νάξου (που διεκόπη, για τεχνικούς λόγους) και της Άνδρου (που είναι ακόμα σε εξέλιξη). Με βάση τα στοιχεία της παρουσίασης, μια ομάδα εθελοντών από τη Γορτυνία με συντονιστή το Γιάννη Λαγό, από τη Στεμνίτσα, υπέβαλε την τρίτη ελληνική υποφιότητα υπό τον τίτλο Menalon Trail.
Η ομάδα του Menalon Trail προχώρησε σταθερά στις πρώτες εργασίες και γρήγορα δημιουργήθηκε επί χάρτου η πρόταση της διαδρομής, ως μια μεγάλη ορεινή πεζοπορία μήκους 75 χλμ. στη Γορτυνία που διατρέχει το φαράγγι Λούσιου ποταμού, τα δυτικά ανάγλυφα του Μαινάλου, την κοιλάδα του Μυλάοντα ποταμού και τα ΝΑ ανάγλυφα των Γορτυνιακών Βουνών. Η διαδρομή αξιοποιεί τμήματα του δικτύου μονοπατιών που σχεδίασε και σηματοδότησε εν μέρει ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ) λίγα χρόνια πριν, και σε πολλά νέα μονοπάτια, που εντοπίστηκαν και καθαρίστηκαν από την τοπική ομάδα και πολλούς εθελοντές των αφορώμενων χωριών. Τα μονοπάτια αυτά οργανώθηκαν σε μια νέα σειριακή δομή και σηματοδοτήθηκαν συστηματικά από τους τοπικούς συνεργάτες και τους εθελοντές, με τη συμμετοχή του ΣΑΟΟ. Στη φάση αυτή δημιουργήθηκε και το διακριτικό σήμα της διαδρομής από τη Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας , το οποίο εντυπώθηκε σε όλα τα πλακίδια σήμανσης.
Με βάση την επάρκεια της πρότασης σε ότι αφορά τα κριτήρια κορμού (μήκος, εξυπηρετήσεις κλπ), η υποψηφιότητα του Menalon Trail έγινε δεκτή από την ERA και το Μάϊο του 2014 ήρθε η τεχνική ομάδα από τη Γερμανία για το πρώτο στάδιο, το σεμινάριο κατάρτισης των τοπικών 8 υπευθύνων, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η χρηματοδότηση του σεμιναρίου έγινε με χορηγία του Ιδρύματος Χ.Β. Ρούνιου από τη Στεμνίτσα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η τοπική ομάδα προχώρησε στον εντοπισμό, καθαρισμό μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης παλιών ημιονικών δρόμων και στη σήμανσή τους. Μέχρι το σημείο αυτό, όλες οι εργασίες έγιναν είτε εθελοντικά, είτε με την οικονομική στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και συλλόγων. Με οριστικοποιημένη πλέον τη χάραξη και τη σήμανσή του, το Menalon Trail είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ορεινή διαδρομή που περνά από τους οικισμούς Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο και Λαγκάδια και όλα τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία τους, ενεργοποιώντας ολόκληρη την τουριστική υποδομή και τις υπηρεσίες της Γορτυνίας. Ο κορμός του Menalon Trail διασυνδέεται με ένα απέραντο παράπλευρο δίκτυο μονοπατιών, προσφέροντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης τόσο της πεζοπορίας στη Γορτυνία, όσο και της ίδιας της Γορτυνίας
Τον Οκτώβριο του 2014 και ενώ το μονοπάτι έχει οριστικοποιηθεί επί τους εδάφους, ανατίθεται στην εταιρεία AnaDigit η αποτύπωσή του και η υποστήριξη του φακέλου τεκμηρίωσης. Η AnaDigit ανέπτυξε ειδικές εφαρμογές για την αυτοματοποιημένη ανάλυση της βατότητας, της ποικιλότητας, της δυσκολίας, της όχλησης και άλλων παραμέτρων, με σκοπό τη σύνταξη αδιαμφισβήτητων χαρτών και πινάκων. Πιό κάτω έχει αναρτηθεί ένας από τους χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν, που απεικονίζει 4 από τα κριτήρια: κατηγορία μονοπατιού (κριτήρια Α1-Α4), υποκατηγορία Ατραπών (κριτήριο Α5 μέσα στα μονοπάτια των κριτηρίων Α1-Α3), ποικιλότητα τοπίων (κριτήριο Α11, με βάση το ILOT 2012), ζώνη όχλησης (με μια βάση τοπολογία buffer με τις τυπικές ακτίνες που αναφέρονται στο κριτήριο Α12). Porto Website Template Στη φάση αυτή, εκκινεί ο σχεδιασμός των πινακίδων ενημέρωσης και προσανατολισμού, τον οποίο αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να χρηματοδοτήσει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με τη χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη. Για την δημιουργία των πινακίδων προσανατολισμού η AnaDigit ανέπτυξε μια διαδικτυακή εφαρμογή σύνθεσης πινακίδων σήμανσης, που αυτοματοποιεί τη διαδικασία υπολογισμών και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών του έργου (συντονιστής, τοπική ομάδα εθελοντών, ΣΑΟΟ, ΕΛΛΕΤ). Ο υπολογισμός των αποστάσεων και χρονοαποστάσεων έγινε αυτόματα με ειδικό αλγόριθμο που εκτιμά το χρόνο από το μήκος, την κλίση και την κατηγορία κάθε ευθύγραμμου τμήματος του μονοπατιού. Η εφαρμογή αυτή δημιουργεί και τα τελικά αρχεία εκτύπωσης, αποτρέποντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Porto Website Template Porto Website Template Porto Website Template
Η όλη εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την σύνθεση των πινακίδων είναι αυτή. Μόνο η θέαση των πινακίδων είναι ενεγροποιημένη στην έκδοση αυτή, η επεξεργασία και εξαγωγή απαιτεί ειδική άδεια πρόσβασης.
Οι 84 πινακίδες κατασκευάστηκαν με αυτοκόλλητο βινυλίου επί φύλλου αλουμινίου 1.5 mm. Τοποθετήθηκαν σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 1.82m, ένα τμήμα 40cm εντός τους εδάφους.
Porto Website Template Porto Website Template
Μετά την τοποθέτηση των πινακίδων προσανατολισμού στο πεδίο και με βάση όλα τα παραπάνω συμπληρώθηκε ο φάκελος της υποψηφιότητας, όπου φαινόταν καθαρά ότι πληρούνται τα 41 μετρητικά, ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια του συνόλου και των επιμέρους τμημάτων και απεστάλη στην ERA.
H τεχνική ομάδα της ERA αποτελούμενη από τους Liane Jordan (γεωγράφο) και Dirk Zimmermann (δασολόγο) επανήλθε για 4 ημέρες στη Γορτυνία και έλεγξε ενδελεχώς όλη τη διαδρομή του Menalon Trail. Εξακριβώθηκε ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται ικανοποιητικά και υπεδείχθησαν οι απαραίτητες συμπληρώσεις για την τελική έγκριση και πιστοποίησή του. Κατόπιν τούτου, από την ομάδα του Menalon Trail συνετάχθη τεχνική έκθεση με βάση την οποία και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος Γορτυνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου) θα αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις αυτές.
Τα εγκαίνια του Menalon Trail, παρουσία της προέδρου της ERA και των τοπικών φορέων, θα γίνουν στις 31 Μαίου 2015 και το μονοπάτι θα προταθεί πλέον επίσημα στους ευρωπαίους πεζοπόρους ως μια συνεκτική, ενδιαφέρουσα και ασφαλής ορεινή περιπέτεια. Ήδη η ERA παρουσίασε το Menalon Trail στις αρχές Μαρτίου 2015 στην ITB, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, ως ένα επιτυχημένο project της.
Περισσότερα στοιχεία για το Menalon Trail θα βρείτε στην ιστοσελίδα menalontrail.eu.