Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Corfu Trail
Corfu Trail: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)

Η ερπετοπανίδα της Κέρκυρας παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και είναι αρκετά καλά μελετημένη: με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία εκτιμάται ότι στο νησί ενδημούν 34 ειδών ερπετών και αμφιβίων (26 και 8 αντίστοιχα). Λίγα από αυτά έχουν εισαχθεί παλιότερα στο νησί, όπως το εντυπωσιακό Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio), που συναντούμε γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, αλλά και στο λόφο των Αγίων Δέκα.

Corfu Trail
Corfu Trail: Σαύρα της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus)

Από τα περίπου 10 είδη σαυρών που απαντούν στην Κέρκυρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Γουστέρα του Ιονίου (Podarcis ionicus) και η Σαύρα της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus), που η εξάπλωσή τους στη χώρα μας περιορίζεται μόνο στη Δυτική Ελλάδα (δυτικά της Πίνδου).

Corfu Trail
Corfu Trail: Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus)

Ανάμεσα στα αμφίβια, ευρεία εξάπλωση τόσο σε στάσιμα (π.χ. Λίμνη Κορρησίων), όσο και σε ελαφρώς ρέοντα ύδατα του νησιού έχει και ο μικρός αλλά εντυπωσιακός Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus).

Corfu Trail
Corfu Trail: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Η υψηλή βροχόπτωση της ΝΔ Ελλάδας προσφέρει ευκαιρίες για την παρουσία πολλών υδάτινων βιοτόπων στο νησί, από πιο μεγάλους υγροτόπους μέχρι μικρά ρέματα και πλημμυριζόμενα λιβάδια, με αποτέλεσμα να απαντούν στο νησί και τα δύο είδη φιδιών που σχετίζονται με τέτοια περιβάλλοντα, το Νερόφιδο (Natrix natrix) και το Λιμνόφιδο (Natrix tessellata).

Corfu Trail
Corfu Trail: Οχιά (Vipera ammodytes)

Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των 11 ειδών φιδιών του νησιού, στην πλειοψηφία τους τελείως ακίνδυνα: τα μόνα που φέρουν δηλητήριο είναι ο Σαπίτης (Malpolon insignitus, με ασθενές δηλητήριο) και η γνωστή Οχιά (Vipera ammodytes), που συναντάται κυρίως σε πιο ξηρά και πετρώδη ενδιαιτήματα με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.

Που θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ερπετών και αμφιβίων που συναντάμε κατά μήκος του Corfu Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit τόσο για συσκευές Android, όσο και για iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.