Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Χάρις στην μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, η Κέρκυρα φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό αριθμός ειδών ερπετών και αμφιβίων. Ιδιαίτερες εμφανίσεις αποτελούν ο τρίτωνας Triturus carnifex, οι νεροχελώνες Mauremys rivulata και Emys orbicularis, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, το κροκοδειλάκι Laudakia stellio και τα ερπετά Eryx jaculus, Elaphe longissima, Elaphe situla, Telescopus fallax και η οχιά Vipera ammodytes.

Corfu Trail: Algyroides nigropunctatus Corfu Trail: Lissotriton vulgaris Corfu Trail: Natrix natrix Corfu Trail: Natrix tesselata Corfu Trail: Vipera ammodytes

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ερπετών και αμφιβίων που συναντάμε κατά μήκος του Corfu Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit τόσο για συσκευές Android, όσο και για iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.