Πανίδα της Αίγινας

Πανίδα της Αίγινας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Νεαρός σκατζόχοιρος (Erinaceus roumanicus)

Σε ένα τόσο μικρό και πολυάνθρωπο νησί, όπως η Αίγινα, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν εκπλήξεις στα θηλαστικά που έχουν επιβιώσει: αραιοί πληθυσμοί από μεσαία σαρκοφάγα, καθώς και τα ευρείας εξάπλωσης χειρόπτερα, τρωκτικά και μικρά εντομοφάγα.

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Μικρές ομάδες από Αρτέμηδες (Calonectris diomedea) ακολουθούν τα πλοία της γραμμής

Η ορνιθοπανίδα της Αίγινας δεν παρουσιάζει εκπλήξεις, εκτός από την περίοδο της μετανάστευσης, όπου ο προσεκτικός παρατηρητής μπορεί να εντοπίσει αρκετά ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα είδη. Τα πιο προφανή είδη είναι τα θαλασσοπούλια, όπως ο παράξενος Αρτέμης και ο πολύ γνωστός Ασημόγλαρος.

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii)

Λόγω του μικρού μεγέθους της, η Αίγινα δεν έχει μεγάλο πλούτο σε αμφίβια και ερπετά. Η γειτνίαση, ωστόσο, με την ηπειρωτικά χώρα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι παρούσα στο νησί η Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra). Κατά τα άλλα, θα δούμε στο νησί Κρασπεδωτές Χελώνές (Testudo marginata), πολυάριθμα Σαμιαμίδια (Hemidactylus turcicus) και Κυρτοδακυλους (Mediodactylus kotschyi), καθώς και Λιακόνια (Chalcides ocellatus), Αβλέφαρους (Ablepharus kitaibelii), Δενδρογαλιές (Hierophis gemonensis), Αγιόφιδα (Telescopus fallax) και Σαίτες (Platyceps najadum).

topoguide greece

Οδηγος της Αιγινας

Φωτογραφίες και περιγραφές χαρακτηριστικών ειδών πανίδας της Αίγινας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Αίγινα topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αίγινα περιλαμβάνεται στην ομάδα των νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Αίγινα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αίγινα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αίγινα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντάς τον από την ομάδα των Νησιών.

Περπατήστε στην Αίγινα και γνωρίστε τα μυστικά τους με τη βοήθεια του μοναδικού οδηγού για την περιοχή.
topoguide greece