Το Εθνικό Μονοπάτι O32

Το Εθνικό Μονοπάτι O32

Το Εθνικό Μονοπάτι O32 συνδέει τη Βυτίνα με την Καρδαμύλη. Ξεκινά από τη Βυτίνα και περνώντας από το χωριό Ζυγοβίστι, τη Δημητσάνα, το φαράγγι του Λούσιου, την Καρύταινα, τα χωριά Λεοντάρι, Γεωργίτσι, τη Λαγκάδα στον Ταΰγετο, φτάνει στα Πηγάδια. Ακολουθεί ένα δύσκολο τμήμα, που από τη χαράδρα της Κοσκάραγας και το Ρίντομο δρασκελίζει την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και κατεβαίνει στο καταφύγιο (θέση Βαρβάρα). Στη συνέχεια, μέσα από τη χαράδρα του Βυρού η διαδρομή περνά κοντά από τα Τσέρια και καταλήγει στην παραλία της Καρδαμύλης.