Χλωρίδα του Παρνασσού

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Παρνασσού, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με ακρίβεια.

Mt Parnassos: Viola kitaibeliana Mt Parnassos: Paeonia parnassica Mt Parnassos: Ophrys spruneri Mt Parnassos: Ophrys speculum Mt Parnassos: Ophrys mammosa Mt Parnassos: Ophrys argolica