Μονές και εκκλησίες του Παρνασσού

Φωτογραφίες και περιγραφές εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής του Παρνασσού περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.