Πεζοπορία στα Παρράσια Μονοπάτια

Η AnaDigit ανέλαβε την μελέτη αποτύπωσης του μεγάλου πεζοπορικού κύκλου γύρω από το Λύκαιο, που είναι γνωστά ως Παρράσια Μονοπάτια, καθότι περιτρέχουν την αρχαία Παρρασία. Η ομάδα μας εγκαταστάθηκε 6 μέρες στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη του Φώτη Ζώη.