Μπίλιοβος

Αβία, Μπίλιοβος Αβία, Μπίλιοβος Αβία, Μπίλιοβος Αβία, Μπίλιοβος Αβία, Μπίλιοβος Αβία, Μπίλιοβος

Ο Μπίλιοβος είναι έργο των αρχών του 20ου αιώνα που ξεκίνησε το 1904 και τελείωσε το 1928 με σκοπό την ταχύτερη σύνδεση των Αλτομιρών με τον κάμπο. Έχει μήκος 3 χιλιομέτρων και με 83 στροφές (από τις οποίες οι 78 είναι 150 μοιρών). Το επίπεδο του δρόμου είναι απόλυτα αλφαδιασμένο, η κλίση του σταθερή και οι ελιγμοί διαγράφουν σχεδόν ημικύκλια.
Είναι από τα πιό εντυπωσιακά οδικά έργα της Μάνης και αποτελεί την πιό γνωστή πεζοπορία στην Έξω Μάνη.
Μετά από παράνομη διάνοιξη δρόμου πάνω στο χαμηλότερο τμήμα του, ο Μπίλιοβος κηρύχθηκε προστατευόμενο μνημείο.