Το Kalymnos Trail είναι μια πολυήμερη πεζοπορικής διαδρομή που περιτρέχει το νησί της Καλύμνου και την Τέλενδο. Η διαδρομή σχεδιάστηκε το 2015 από τον Carl Dawson, άγγλο ορειβάτη και αναρριχητή, και συνδυάζει εύκολα και γνωστά μονοπάτια με τεχνικά δύσκολες συνδέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτεθειμένα περάσματα σε απομακρυσμένα σημεία. Το Kalymnos Trail έχει μήκος 100 χλμ. και μπορεί να γίνει είτε σειριακά σαν μια 10ήμερη διαδρομή, είτε σαν αυτόνομα τμήματα της μισής ή μίας μέρας. Η διαδρομή του Kalymnos Trail περνά από κορυφές, έρημες παραλίες, ορθοπλαγιές και οχυρά.

Το στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσεις κανείς είναι ότι το Kalymnos Trail δεν αποτελεί μια απλή πορεία κατάλληλη για όλους αλλά μάλλον μια σύνθετη ορειβατική εμπειρία, που απευθύνεται στον έμπειρο πεζοπόρο, που κατέχει αναρριχητικές δεξιότητες και δεν φοβάται τα εκτεθειμένα ή επίπονα τμήματα.

Το Kalymnos Trail απεικονίζεται στην έκδοση 2015 του χάρτη "Κάλυμνος 1:25.000" της Terrain Maps. Η ίδια εταιρεία έχει κυκλοφορήσει έναν οδηγό με τον τίτλο Kalymnos Trail, στα αγγλικά.

Kalymnos Trail

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό τόσο επί τόπου (στο Μασούρι και την Πόθια), όσο και από τον εκδότη Terrain Maps. Μπορείτε τέλος να τον παραγγείλετε απ' ευθείας από τον συγραφέα, επικοινωνόντας μαζί του με email στη διεύθυνση info@hd3fitnesscentre.co.uk.