Ζάκυνθος: Άλλες διαδρομές

Ζάκυνθος

Πρόσφατα προτάθηκε ένα δίκτυο 18 διαδρομών που μπορούν να γίνουν είτε με τα πόδια είτε με άλλα μέσα (ποδήλατο, άλογο, άλλα οχήματα). Οι διαδρομές αυτές ακολουθούν αποκλειστικά χωματόδρομους (δεν περιλαμβάνουν καθόλου μονοπάτια). Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται 13 διαδρομές που θεωρούνται πεζοπορικές, καθώς και 5 διαδρομές για ειδικότερο κοινό (ποδήλατο και ΑΜΕΑ). Από τις διαδρομές αυτές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές που εμφανίζονται στον πίνακα δεξιά.