Πεζοπορία στον Κιθαιρώνα

Ο Κιθαιρώνας προσφέρει αρκετές πεζοπορικές διαδρομές. Καθώς ωστόσο το κυρίως σώμα του βουνού έχει σπιλωθεί από δρόμους και εγκαταστάσεις, οι πιό ενδιαφέρουσες πορείες σήμερα βρίσκονται στην περίμετρο της κύριας κορυφής: πάνω από τα Βίλια, στη λεκάνη της Λιβαδόστρας, καθώς και ανάμεσα στα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.

Το Εθνικό Μονοπάτι Ο22, η μεγάλη πεζοπορική διαδρομή που συνδέει τον Παρνασσό με την Αθήνα, διασχίζει τον Κιθαιρώνα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε οργανώσει τη διάσχιση αυτή στα παρακάτω τέσσερα σκέλη:

Η παράκτια ζώνη ανάμεσα στην Αλυκή και την Ψάθα μπορεί να περπατηθεί. Έχουμε οργανώσει την μεγάλη αυτή πορεία σε τέσσερεις διαδρομές:

Στο κυρίως σώμα του βουνού έχουν εντοπιστεί, πάνω σε παλιές συνδέσεις, τέσσερεις ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές:

Όλες οι πιό πάνω διαδρομές περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κιθαιρώνας topoGuide, διαθέσιμη από το Google Play. Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική καθοδήγηση σε 12 διαδρομές και έναν αναλυτικό οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και την ιστορία του Κιθαιρώνα.

Κιθαιρώνας: η κορυφή