Κορυφογραμμή Πάστρας-Σκούρτα

Κορυφογραμμή Πάστρας-Σκούρτα

O22 Δρυός Κεφαλές-Σκούρτα O22 Δρυός Κεφαλές-Σκούρτα O22 Δρυός Κεφαλές-Σκούρτα O22 Δρυός Κεφαλές-Σκούρτα

Η διαδρομή ξεκινά από το οδικό πέρασμα Κιάφα Σούρι (αρχαίες Δρυός Κεφαλές) και στην αρχή χρησιμοποιεί ένα χωματόδρομο που εξυπηρετεί κεραίες για να ανέβει μέχρι τα 780 μ. Λίγο πριν τις κεραίες, ακριβώς μπροστά σε λάκκα, αρχίζουμε την ανάβαση σε δυσδιάκριτο μονοπάτι χωρίς σήμανση. Σταδιακά το μονοπάτι χάνεται και ακολουθούμε απλά τη βραχώδη κόψη. Φτάνουμε σε λαιμό με λάκκα, από όπου το μονοπάτι είναι ξανά φανερό και μας οδηγεί σε δρόμο, στη δυτικότερη από τις ανεμογεννήτριες της κορυφογραμμής.
Από εδώ και επί 10 χλμ., η πορεία ακολουθεί τον πλατύ δρόμο του αιολικού πάρκου, που κινείται πάνω στην κορυφογραμμή. Πάμε αριστερά στην πρώτη κύρια και αμέσως δεξιά: ο δρόμος τελειώνει στην ανεμογεννήτρια 26. Από εδώ πιάνουμε εύκολα καλό σχετικά μονοπάτι που κατηφορίζει ομαλά μέχρι μεγάλο μαντρί. Τέμνουμε δρομάκι και συνεχίζουμε σε ανοιχτή ρεματιά μέχρι τον κεντρικό χωματόδρομο του αιολικού πάρκου. Τον αφήνουμε αμέσως για να ανηφορίσουμε σε πετρώδη ράχη, την οποία ακολουθούμε μέχρι πέρασμα στα βράχια, όπου το μονοπάτι κατηφορίζει αποφασιστικά προς τη μονή Ζωοδόχου Πηγής. Από την έρημη μονή ακολουθούμε καλούς δρόμους μέχρι την Πύλη.
Από την Πύλη ακολουθούμε μια αλληλουχία χωματόδρομων, περνώντας κοντά από την θεαματική καταβόθρα της πόλγης των Σκούρτων. Μετά από ακριβώς 5 χλμ μπαίνουμε στην κώμη των Σκούρτων.