Χλωρίδα στο Corfu Trail

Χλωρίδα στο Corfu Trail

Corfu Trail
Corfu Trail: Anemone hortensis

Η χλωρίδα της Κέρκυρας, όπως και των υπόλοιπων Ιόνιων νησιών, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς οι τακτικές σχέσεις με την Δ. Ευρώπη και το πνεύμα και κλίμα ελευθερίας που επικρατούσε εδώ (σε αντίθεση με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο) άφηνε ανοιχτό πεδίο για την επιστημονική έρευνα.

Corfu Trail
Corfu Trail: Pangratium maritimum

Από τότε η βοτανική μελέτη του νησιού συνεχίστηκε από πολλούς ανεξαρτήτους ερευνητές και έτσι μπορούμε να πούμε πως σήμερα υπάρχει μία καλή εικόνα για τη χλωρίδα του νησιού.

Corfu Trail
Corfu Trail: Erysimum linariifolium

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η χλωρίδα της Κερκύρας αποτελείται από περισσότερα από 1340 taxa (είδη και υποείδη). Πλουσιότερες οικογένειες είναι τα Ψυχανθή, τα Αγρωστώδη και τα Σύνθετα (Fabaceae, Poaceae και Asteraceae αντίστοιχα), κάτι που σίγουρα συμβαδίζει και με την έντονη κατοίκηση και χρήση του χώρου στο νησί (οι οικογένειες αυτές περιέχουν πολλούς συγγενείς καλλιεργούμενων ειδών αλλά και είδη προσαρμοσμένα σε ημιφυσικούς βιοτόπους).

Corfu Trail
Corfu Trail: Romulea bulbocodium

Λόγω της άμεσης γειτνίασης του νησιού με την ηπειρωτική χώρα και την απουσία ψηλών κορυφών, ο ενδημισμός του νησιού είναι χαμηλός.

Corfu Trail
Corfu Trail: Cymbalaria muralis

Το μοναδικό τοπικό ενδημικό είδος είναι το Limonium arcuatum, στις δυτικές ακτές του νησιού, ενώ εδώ απαντούν περίπου 15 ελληνικά ενδημικά taxa.

Corfu Trail
Corfu Trail: Ornithogalum collinum

Καθώς, ωστόσο, η Κέρκυρα βρίσκεται στο δυτικό άκρο της χώρας, απαντούν στο νησί φυτά με κύρια εξάπλωση στη Βαλκανική ή Ιταλική χερσόνησο και είναι σπάνια στον ελλαδικό χώρο, όπως για παράδειγμα το βραχόφιλο Erysimum linariifolium, είδος της Δ. Βαλκανικής.

Corfu Trail
Corfu Trail: Iris unguicularis

Που θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας, σπάνιων και κοινών, που συναντάμε κατά μήκος του Corfu Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit τόσο για συσκευές Android, όσο και για iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.