Πουλιά στο Corfu Trail

Πουλιά στο Corfu Trail

CorfuTrail: Acrocephalus arundinaceus CorfuTrail: Actitis hypoleucos CorfuTrail: Alcedo atthis CorfuTrail: Ardea cinerea CorfuTrail: Athene noctua CorfuTrail: Circaetus gallicusa

Φωτογραφίες και περιγραφές πουλιών, σπάνιων και κοινών, που συναντάμε κατά μήκος του Corfu Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit τόσο για συσκευές Android, όσο και για iOS (iPhone και iPad).