Το υδραγωγείο στις Μπενίτσες

Το υδραγωγείο στις Μπενίτσες

Το υδραγωγείο στις Μπενίτσες είναι το σημαντικότερο έργο ύδρευσης της Κέρκυρας. Κατασκευάστηκε στην περίοδο της Βρετανικής διοίκησης του νησιού, κατά τη θητεία του Άγγλου αρμοστή Frederick Adam, που έδωσε λύσεις σε πολλά άλλα θέματα υποδομών.
Ο αρμοστής εισηγήθηκε στην Γερουσία την κατασκευή έργων υδρομάστευσης των δύο μεγάλων πηγών Καρτέρη και Αγίου Νικολάου, στη λεκάνη πάνω από τις Μπενίτσες και υδραγωγείου μήκους 6.5 μιλίων, με όλα τα συνοδά τεχνικά έργα (λαξεμένους και χτιστούς αγωγούς, γέφυρες, τοιχεία αντιστήριξης κλπ). Παρόλη την υψηλή δαπάνη, το έργο εγκρίθηκε παμψηφεί το 1830 και το έργο εκτελέστηκε με ταχύτατους ρυθμούς: 10 μόλις μήνες μετά την έναρξη, στα 1831, η πρώτη κρήνη στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας ανέβλυσε το πολύτιμο αγαθό.

Corfu Trail: Οι πηγές στις Μπενίτσες Corfu Trail: Το πετρόχτιστο υδραγωγείο στις Μπενίτσες Corfu Trail: Η σήραγγα της Αγίας Πελαγίας στις Μπενίτσες Corfu Trail: Η σήραγγα του Αγίου Νικολάου στις Μπενίτσες

Το υδραγωγείο στις Μπενίτσες βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα ανάντη της 5ης διαδρομής του Corfu Trail και είναι πολύ εύκολο να περιηγθεί κανείς τα διάφορα τμήματά του.

Φωτογραφίες και περιγραφές των σηράγγων και της περιοχής του υδραγωγείου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit τόσο για συσκευές Android, όσο και για iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τα διάφορα τμήματα τους υδραγωγείου με ακρίβεια.